Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.Het doel van deze regeling is het verstrekken van projectsubsidies voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair onderwijs door deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan, het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd en het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie.

- (Fonds voor Cultuurparticipatie, 13 oktober 2015)

Cup a Music biedt een passend aanbod voor Impuls Muziekonderwijs. Ervaren muziekdocenten kunnen uw leerlingen en het team motiveren en leren hoe er structureel meer muziek in de klas gegeven kan worden. Ook kan Cup a Music u helpen met het aanvragen van de subsidie. Inmiddels zijn verschillende basisscholen een samenwerking aangegaan. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en ons aanbod? Mail naar info@cupamusic.nl.


© Cupamusic.com | All rights reserved
Webdesign by Themeum.com / Nikki de Kerf